Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Leon Wyczółkowski. Malarstwo, rysunek, grafika - Wystawa czasowa

 Otwarcie wystawy  dzieł Leona Wyczółkowskiego w Muzeum w Kwidzynie    


  
 W czwartkowe popołudnie  29 września 2016 r.  w Muzeum w Kwidzynie- Oddziale Muzeum Zamkowego w Malborku,  otwarta została wystawa „Leon Wyczółkowski- malarstwo , rysunek , grafika”.  Na wystawę złożyło się ponad 40 dzieł  z  kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego  w Bydgoszczy.  
   Wśród przybyłych na uroczystość nie zabrakło władz Kwidzyna, obecni byli m.in. burmistrz Andrzej Krzysztofiak, Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Gorlewicz i Rady Powiatu Jerzy Śnieg. Licznie przybyłych gości witali i wprowadzenia do wystawy dokonali: dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku - Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy - Michał Wożniak,  kierownik Muzeum w Kwidzynie- Janusz Cygański oraz autorka wystawy - Ewa Sekuła-Tauer.  „Wystawa w Muzeum Zamkowym  w Kwidzynie –napisała  Ewa Sekuła–Tauer  - zaaranżowana jest w układzie chronologiczno-tematycznym.  Przedstawia wybór dzieł malarskich, rysunkowych i graficznych z bogatej  i różnorodnej twórczości Wyczółkowskiego. Najwcześniejsze na wystawie prace pochodzą z okresu ukraińskiego, gdzie wielki wpływ na jego malarstwo wywarła kolorowa, przesycona słońcem Ukraina. Malował tam rozległy pejzaż, wschody i zachody słońca, ale również sceny rodzajowe z udziałem ukraińskich chłopów. Na wystawie prezentujemy też autoportrety oraz portrety przyjaciół ze świata intelektualno-artystycznego będące wnikliwymi studiami psychologicznymi. Przez całą twórczość malował liczne studia kwiatów, i martwych natur o wielkich walorach dekoracyjnych i artystycznych. Artysta stworzył cykl pastelowych pejzaży górskich. Niektóre z nich prezentujemy na wystawie. Wielokrotnie malował Tatry. Góry urzekły artystę  tajemniczością, potęgą, zmienną kolorystyką zależną od pory dnia lub roku. Oprócz krajobrazów i scen rodzajowych malarza fascynowała architektura, szczególnie  zabytkowa, związana z miastami polskimi np. Warszawą, Krakowem, Toruniem czy  Kazimierzem nad Wisłą.  Szczególnym upodobaniem darzył  Wawel i Kościół Mariacki w Krakowie. Na wystawę wybrano również prace prezentujące architekturę i pejzaż miast pomorskich leżących  nad Wisłą. 
    Malarstwem olejnym zajmował się Leon Wyczółkowski do 1900 r. Zdarzało mu się i później czasem namalować obraz olejny, ale bardzo rzadko. Akwarela, pastel  i tusz stały się ulubioną techniką. Od około 1902 r. szczególne miejsce  w twórczości artysty zajęła grafika. Nieustannie  eksperymentował w technikach graficznych ( uprawiał m. innymi akwafortę, akwatintę, algrafię, miękki werniks, kamienioryt, aż doszedł do litografii). Ryciny podkolorowywał i używał do nich barwnych papierów. Artysta wprowadzał kredę,  tusz, mieszał litografie z innymi technikami. Tematem jego tek graficznych były głównie zabytki  architektury i przyroda. 
    Od 1922 r. artysta mieszkał w Gościeradzu na ziemi bydgoskiej, w pięknie położonym dworku wśród starych drzew. Piękno otaczającej przyrody, park, sad oraz rozległe pola gościeradzkie stanowiły inspiracje do pracy twórczej.”
    W drugiej części wernisażu,  z  bardzo interesującym programem  „Harmonia przestrzeni”  inspirowanym twórczością Leona  Wyczółkowskiego, a  przygotowanym specjalnie na wernisaż,   wystąpili : Bożena Belacarz  ( vocal, lira korbowa), Marzena Łamch - Łoniewska ( vocal, instr.  klaw.) i Grzegorz Korzeniec ( misy kryształowe). 
    Wystawa będzie czynna do końca listopada   br.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.