Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Przyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćPlebiscyt

Wydarzenia / Liczenie nietoperzy - 2018

Gotycki zamek nie jest jedynie pięknym przykładem dawnej architektury czy siedzibą muzeum. Dziś w zamkach nie mieszkają już szlachetnie urodzeni rycerze, bracia zakonni czy członkowie biskupich kanonii. Zmieniły się funkcje i cele jakie są realizowane w cieniu gotyckich murów. Mimo to niektórzy z jego mieszkańców nie zmienili się od średniowiecza. Zamkowe przestrzenie urozmaicone licznymi niszami, gzymsami, tunelami, piwnicami, kominami są miejscem gdzie podobnie jak przed setkami lat żyją dzicy mieszkańcy tacy jak: pustułki, sowy, kawki, jerzyki, wróble, pszczoły, nietoperze, zlichenizowane grzyby i wiele, wiele innych.

Dzicy współlokatorzy, często bez naszej świadomości żyją tuż obok nas. Niektórych z nich podglądamy nawet w internecie jak np.: kwidzyńskie pustułki w Pustułkowej Kamerze.
Jednymi z najbardziej skrytych są nietoperzy. Te urocze, nocne stworzenia niesłusznie uważane są za straszne lub brzydkie. Co więcej są bardzo pożyteczne dla ludzi zjadając uciążliwe owady jak komary, muchy czy meszki.
Co roku w początkach lutego w zamkach Muzeum Zamkowego w Malborku (w Malborku i Kwidzynie) gości grupa zapalonych chiropterologów („nietoperzo-logów”) związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ich celem jest obserwacja zimujących nietoperzy. Nietoperze w okresie zimy zapadają w hibernację w miejscach bezpiecznych i, co bardzo ważne, wilgotnych. Takim miejscem jest zamkowa studnia. Śpiące nietoperze dają się łatwo policzyć, jeśli tylko nie boisz się zejść do studni.
 
 
Tegoroczne liczenie studziennych lokatorów wykazało 50 osobników należących do 3 gatunków:

Nocek Nattarera (z pl.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

 

Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.