Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćCiałopaleniePustułkowa Kamera

Wydarzenia / Międzynarodowa Noc Muzeów w Kwidzynie - 2014

Muzeum Zamkowe w Kwidzynie oraz Kwidzyńskie Centrum Kultury

przy udziale Parafii św. Jana Ewangelisty oraz Biblioteki Miejsko-Powiatowej

                      zapraszają na

Międzynarodową Noc Muzeów

17 maja 2014 

 pod hasłem: "Ubiory i moda w średniowieczu

W programie m.in.

 Muzeum:

 • od godz. 20.00 - okolicznościowa Wystawa ubiorów dostojników Zakonu Krzyżackiego i Królestwa Polskiego - komentarz Łukasza Rzepczyńskiego i Beaty Stawarskiej
 • godz. 20.30 i 22.00 „Średniowieczna ostroga – moda czy wygoda” - pogadanka Joanny Jezierskiej
 • godz. 21.15 i 22.30 -”Czy zwierzęta zmieniają szaty? - pogadanka Adama Juźwiaka
 • nocne zwiedzanie wystaw : „Przyroda Polski Północnej”, „ Skarbonki z XVI- XX wieku z kolekcji Muzeum Historycznego w Trokach na Litwie” ,” Zabytki z kolekcji hrabiów Sierakowskich z Waplewa Wielkiego ”, „Ciałopalenie. Wielowiekowa tradycja obrządku w dorzeczu dolnej Wisły”, „Kwidzyn w świetle wykopalisk archeologicznych”

 

Dziedziniec zamkowy:

 • godz. 12.00 - 24.00 jarmark i wypożyczalnia ubiorów średniowiecznych;
 • ”Zrób sobie zdjęcie w historycznym stroju!” - zamkowe fotograficzne atelier;
 • godz. 23.00 – nauka tańca i pieśni średniowiecznych, wspólne pląsy;
 • godz. 23:50 - pokaz laserowy;
 • kawiarenka „Zamkowa”.


Krypta Wielkich Mistrzów:

Okolicznościowa wystawa rekonstrukcji ubiorów średniowiecznych i nowożytnych, w tym, po raz pierwszy, sukni znalezionej przed ołtarzem, podczas badań archeologicznych w katedrze w 2006 roku.


plac przed Teatrem:

Godz. 21.00 - pokaz ubiorów średniowiecznych i nowożytnych prowadzenie: dr hab. Małgorzata Grupa (UMK w Toruniu)


Katedra

W godz. 20.00-24.00 - zwiedzanie z przewodnikiem

 • wejścia grup o godz. 20.00, 21.00, 22.00 i 23.00
 • zbiórka przed wejściem od strony Placu Jana Pawła II


Tabularium:

Godz. 20.00 - plenerowa czytelnia Biblioteki Miejsko - Powiatowej w Kwidzynie. Przy kawie lub herbacie dowiesz się czym różniły się ubiory rzemieślników od ubiorów dworskich w XV w., co to są rańtuchy, kopieniaki czy szuby. Zobaczysz też jak wyglądały modne tkaniny z XVII wieku o egzotycznych nazwach: altobasso, lastra, restagno. Dzieci będą mogły posłuchać opowieści o tkaninach, strojach i modzie.


przed Tabularium: kawiarenka „Pod chmurką”


Kino:

Godz. 23.00 – film fabularny tematycznie związany z Międzynarodową Nocą Muzeów (tytuł niespodzianka – „prawie” jak tytuł imprezy)

bezpłatne wejściówki na film do odebrania w kasie kinoteatru oraz w Tabularium

 ups

 

dołącz do wydarzenia na:  

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.