Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera CiałopaleniePlebiscyt

Wydarzenia / Międzynarodowy Festiwal Teatralny ANIMO 2010

Miło nam poinformować, iż po raz kolejny w murach kwidzyńskiego zamku gościć będziemy artystów w ramach Międzynarodowego Festiwalu ANIMO. Ten pionierski festiwal, cieszący się z roku na rok coraz większą popularnością wśród widzów na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Kwidzyna. Tegoroczna dziewiąta już edycja zapowiada się niezwykle ciekawie. Obok spektakli i projekcji filmowych widzowie będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach teatralnych i seminariach.

Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu ANIMO 2010 towarzyszyć będzie ekspozycja Infantki-Infamki prezentująca projekty, lalki, kostiumy oraz obrazy autorstwa Jolanty Braun.

Poniżej przedstawiamy program festiwalu:

5.10.2010

Otwarcie Festiwalu ANIMO KWIDZYN 2010
godz.19:00 Muzeum w Kwidzynie, ul Katedralna 1

Infantki-Infamki Joanna Braun (POLSKA)
wystawa projektów, lalek, kostiumów i obrazów

Iluzja Marionetki (spektakl)
Teatr Animacji Falkoshow (POLSKA)

La maison en petits cubes reż. Canio Cuto
Film animowany (zdobywca Oskara w 2009 r.
w kategorii krótkometrażowego filmu animowanego)

FAIR TRADE
(animacja społeczna)
wystawa autorstwa Pana Tomasza Tarachy

Niejedna z jedną(animacja społeczna)
wystawa fotografii portretów młodych Amazonek

6.10.2010

Rękodzieło artystyczne (spektakl)
Teatr Figur Kraków – POLSKA
godz.11:00 Duża Sala KCK, ul. Katedralna 18

Two on toe (spektakl)
Staffan Björklunds Teater – SZWECJA
godz.12:30 Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1

Prosta historia... (spektakl)
Teatr Latarnia Magiczna -POLSKA
godz. 17:30 Czarna Sala, ul. Słowiańska 13

Makbet i inne dzieła (spektakl)
Teatr Artystyczny Nori Saw’y z Maskami i Marionetkami – JAPONIA
godz.19:15 Duża Scena KCK, ul. Katedralna 18

Filmy studia Marka Serafińskiego (kino animowane)
godz. 20:30 Duża Scena KCK, ul. Katedralna 18

7.10.2010

Jeż (spektakl)
Teatr K3 – POLSKA
godz. 11:00 Czarna Sala, ul. Słowiańska 13

Świteź (spektakl)
Teatr Rodzinny Maria Iskusstnica – BIAŁORUŚ
godz.12:30 Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1

Pegazus Garden 2010 (seminarium )
Staffan Björklunds
godz. 16:00 Sala Wykładowa KCK, ul. 11 listopada

Przygody Półpuszki (spektakl)
Podlaski Teatr Pacynkowy i Teatro dell`Aglio –POLSKA/ WŁOCHY
godz. 17:30 Czarna Sala, ul. Słowiańska 13


Odotustila, poczekalnia – stan oczekiwania (spektakl)
Ville Walo and Kalle Hakkarainen – FINLANDIA
godz.19:15 Duża Scena KCK, ul. Katedralna 18

Zwycięzcy festiwalu ANIMATOR Poznań 2010 (kino animowane)
godz. 20.30 Duża Scena KCK, ul. Katedralna 18

8.10.2010

Bajka o martwej carewnie i siedmiu bohaterach (spektakl)
Prywatny teatr „Prowincja” - BIAŁORUŚ
godz. 11:00 Czarna Sala, ul. Słowiańska 13

Paskudarium (spektakl)
Divadlo Piki – SŁOWACJA
godz.12:30 Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1

Poems Visual (spektakl)
Companyia Jordi Bertran - HISZPANIA
godz.17:30 Duża Scena KCK, ul. Katedralna 18

Orlando (spektakl)
Teatr Squad Form – POLSKA
godz. 19:15 Czarna Sala, ul. Słowiańska 13

NOWE HORYZONTY ANIMACJI (kino animowane)
godz. 20.30 Duża Scena KCK, ul. Katedralna 18

9.10.2010

W szufladzie (spektakl)
Teatr Poddańczy - POLSKA
godz. 11:00 Czarna Sala, ul. Słowiańska 13

Mały Wolfgang Amadeus Mozart (spektakl)
Teatr Lalkowy Agadid - IZRAEL
godz.12:30 Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1

Hamlet (spektakl)
Walny Teatr w koprodukcji z wolnymi twórcami z Danii – POLSKA/DANIA
godz. 17:30 Czarna Sala, ul. Słowiańska 13

ALICJA? (spektakl)
Teatr Malabar Hotel - POLSKA
godz.19:15 Duża Scena KCK, ul. Katedralna 18

ZAMKNIĘCIE FESTIWALU ANIMO KWIDZYN 2010

Felicity Mangan/ Emila Kuryłowicz – AUSTRALIA/ POLSKA
koncert + wideo projekcja/ skrecze projekcyjne na żywo
godz.20:30 Muzeum w Kwidzynie – ul. Katedralna 1

Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty teatralne:

Warsztat krytyka teatralnego
Bartłomiej Miernik (sekretarz redakcji TEATR)

Teatrolog w świecie Nowych Mediów
Łukasz Orłowski ( wykładowca AT im Zelwerowicza, dziennikarz TVN)

Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.