Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPrzyroda Polski PółnocnejCiałopaleniePustułkowa Kamera

Wydarzenia / Obrączkowanie zamkowych pustułek

Obrączkowanie zamkowych pustułekObrączkowanie zamkowych pustułekObrączkowanie zamkowych pustułekObrączkowanie zamkowych pustułekObrączkowanie zamkowych pustułekObrączkowanie zamkowych pustułekObrączkowanie zamkowych pustułekObrączkowanie zamkowych pustułekObrączkowanie zamkowych pustułek

Dobiega końca już siódmy sezon programu "Pustułkowa kamera" w Muzeum w Kwidzynie. Już od siedmiu lat można na naszej stronie internetowej, podglądać rytuał lęgów dzikich sokołów. Od marca mogliśmy obserwować jak para pustułek zabiega o potomstwo i ich wychowanie. W tym roku było to nie lada zadanie ponieważ nasze ptaki doczekały się ośmiu jaj, z których wykluło się tyle samo piskląt. Wykarmienie takiej żarłocznej czeredy nie jest łatwym zadaniem. Z całego przychówku wychowało się siedem młodych, z których sześć udało się za obrączkować w ostatnią sobotę.

Każda z młodych pustułek otrzymała na skoki (nogi) dwie obrączki. Jedną małą i metalową opatrzoną międzynarodowym numerem, dzięki któremu ptak może zostać bezbłędnie zidentyfikowane jako Kwidzyńska pustułka. Kolejna, większa i plastikowa obrączka jest opatrzona dużym, dobrze widocznym numerem. Daje ona możliwość odczytania numery rejestracyjnego za pomocą lornetki.

Obrączkowanie pustułek jest jedną z najskuteczniejszych i najpowszechniej stosowanych form badania ptaków. Stosowana jest już od ponad 100 lat. Warto wspomnieć, że pierwsza ornitologiczna stacja obrączkarska na świecie powstała właśnie w naszej okolicy, jeszcze w Prusach Wschodnich. Obrączkowanie ptaków daje możliwość zidentyfikowania poszczególnych osobników i przypisania ich do konkretnych lokalizacji.

Pustułki z kwidzyńskiego zamku obrączkujemy już po raz piąty. Póki co nie doczekaliśmy się jeszcze informacji zwrotnych świadczących o tym jakie losy dotyczą naszych sokołów. Z pewnością nie gnieżdżą się one w Kwidzynie. Corocznie gniazdujące u nas ptaki nie noszą naszych obrączek. Niestety poziom zwrotu informacji o zaobrączkowanych osobnikach nie jest duży. Zwykle na tysiąc zaobrączkowanych ptaków do central obrączkarskich (Polska centrala znajduje się w Gdańsku) spływają informacje o jednym, może dwóch skrzydlatych wędrowcach.

 

Serdecznie dziękujemy Zuzannie Pestce, doktorantce Wydziału Biologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego, która już od kilku lat, współpracując z naszym muzeum, obrączkuje zamkowe pustułki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.