Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopaleniePrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Spektakl odwołany !!!

  Muzeum Zamkowe  w Kwidzynie i Teatr  Prowincja z Mikołowa zapraszają  na spektakl "Zemsta - prawdziwa  historia"  w dniu 23.08.2014r. godz.18:00 – dziedziniec zamkowy

Wydawać by się mogło, że o „Zemście” Fredry powiedziano już wszystko, a jednak...

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na unikatową – bo  swojską – odsłonę komedii uwielbianej od pokoleń.  Charakterna, żywiołowa i pełna zawirowań historia zwaśnionych sąsiadów stanie się pretekstem do krytycznego acz zdystansowanego spojrzenia na własne polskie przywary. Klasyczna Zemsta Aleksandra Fredry umieszczona została w czasach początku dwudziestego wieku i w klimacie kultowego filmu Sami Swoi. Jest to niezapomniana muzyczna farso-komedia. Przedstawiona zostanie  historia konfliktu polskich rodzin, która z zapętleniem powraca w nowym pokoleniu.  

 " Zemsta- prawdziwa historia" to ponad godzina świetnej zabawy przy akompaniamencie autorskiej muzyki specjalnie przygotowanej do spektaklu. Wyraźny komizm postaci i sytuacji przewijać się będzie przez cały spektakl.

Bilety w cenie 25 PLN  już do nabycia w kasie Muzeum w Kwidzynie.

 

 

Informacje i materiały na temat spektaklu Zemsta – prawdziwa historia: (link do strony)  i  trailer :http://www.youtube.com/watch?v=pB3g0o0279A

Zespół Teatru Prowincja tworzą ludzie z pasją i zaangażowaniem, co  przejawia się w obsadzie aktorskiej: profesjonalni, charyzmatyczni artyści znani są z wielu śląskich scen teatralnych. Muzyka w spektaklach Teatru Prowincja jest niezwykle porywająca, a robiąca wrażenie scenografia i kostiumy świadczą o wysokich kwalifikacjach w każdym szczególe.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.