Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćCiałopalenie

Wydarzenia / Warsztaty Filcowania

W kolejnych warsztatach poznawania dawnych rzemiosł serdecznie zapraszamy na warsztaty filcowania inspirowane sztuką ludową.

W czasie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się między innymi, w jaki sposób wełna się filcuje, jaka jest historia filcu i tradycyjne wzornictwo oraz jak można współcześnie twórczo wykorzystywać filc. Zajęcia ręcznego wytwarzania filcu to twórcza zabawa z naturalnym surowcem i wielowiekową
historią filcowania. Współcześnie ręczne filcowanie wełny w Europie
jest bardzo popularną metodą edukacji artystycznej.

Kolorowa wełna pod wpływem ugniatania, tarcia przy pomocy wody i mydła zbija się w jednolitą tkaninę. Im dłużej filc jest spilśniany, tym jest lepszy. Filc nie ma wątku, osnowy, nie strzępi się, może być cięty i formowany do każdego kształtu. Chroni przed uderzeniami, absorbuje dźwięki i może być wodoodporny. Z ręcznie zrobionego filcu mogą powstawać: dywany, kapcie, torebki, ozdoby, czapki, kapelusze, kamizelki, poduszki, szale, biżuteria i wiele innych przedmiotów użytkowych i artystycznych.

W trakcie warsztatów zorganizowanych w Muzeum w Kwidzynie, uczestnicy poznają technikę filcowania wełny owczej na
mokro. Niezbędne narzędzia, jak np. igły, gąbki czy szczotki do filcowania, będą dostępne na szkoleniu. Osoba po warsztatach będzie sama potrafiła zrobić drobne elementy - broszkę, korale, kolczyki, bransoletkę itp.


Prowadząca, Bożena Podlasińska, od kilku lat specjalizuje się rękodziele
artystycznym i użytkowym - w wyrabianiu filcu w technice filcowania na mokro,
doskonaliła umiejętności na warsztatach w Polsce a także za granicą

Termin:
14 maja 2011 r.
Sobota: godz. 10:00-14:00

Miejsce:
Sale Zamkowe Muzeum w Kwidzynie

Zapisy i informacje:

codziennie w godz. 9-16

[55] 64 63 796
[55] 64 63 799

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.