Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Warsztaty nauki tradycyjnego tkactwa

Dział Etnografii Muzeum w Kwidzynie - Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku, zaprasza na warsztaty nauki podstaw tradycyjnego tkactwa.

W programie warsztatów zapoznanie się z technikami tradycyjnego tkania oraz opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania tkanin. Oferujemy zajęcia w obrębie średniowiecznego zamku. W zależności od pogody będą to wnętrza lub dziedziniec. Warsztaty odbywają się zawsze w miłej atmosferze. Magia miejsca, przystępność trenera, a także możliwość wymiany myśli i doświadczeń dotyczących nie tylko tkania, ale i innych form rękodzieła pomiędzy uczestnikami to nasze atuty.

Zapraszamy młodszych i starszych, panie i panów, dziewczęta i chłopców. Każdy z nas może być autorem i wykonawcą aranżacji własnego domu, mieszkania czy też pokoju. Każdy z nas może przyozdobić własny kąt oryginalnym rękodziełem.

Prowadzący: Joanna Jezierska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni przez organizatorów w ramki tkackie, nici i wełnę potrzebne w czasie warsztatów.

WSTĘP WOLNY

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbędą się w Muzeum w Kwidzynie w sobotę 16 listopada w godzinach 10:00-14:00

Zgłoszenia:

tel.: [55] 64 63 780
email: kwidzyninfo@zamek.malbork.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.