Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latTurniej Łucznicy na Zamku w KwidzyniePustułkowa Kamera Przyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Wydarzenia / Noc Muzeów Online w Muzeum Zamkowym w Malborku oddział w Kwidzynie

Wydarzenia / Noc Muzeów Online w Muzeum Zamkowym w Malborku oddział w Kwidzynie

LINK DO WYDARZENIA: https://fb.me/e/1oYeMnyJd 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie zaprasza na wyjątkową edycję Nocy Muzeum – ponieważ nie możemy w tym roku zaprosić Was na nocne zwiedzanie, postanowiliśmy wykorzystać wieczorną aurę, aby odkryć przed Wami kilka tajemnic naszych zamków oraz pokazać kulisy muzealnictwa. 15 maja od 19.00 do 21.00 badacze z zespołu naukowego Muzeum prowadzić będą wykłady tematyczne, z których każdy pasjonat historii i kolekcji muzealnych znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z programem i spędzenia Nocy Muzeów z nami!

Wykłady odbywać się będą na platformie Microsoft Teams – aby zarejestrować się na wybrany wykład bardzo prosimy o wiadomość na adres promocja@zamek.malbork.pl. W temacie e-maila prosimy koniecznie o podanie hasła NOC MÓZEÓW oraz imienia i nazwiska prelegenta. W odpowiedzi otrzymają Państwo link, który umożliwi dołączenie do spotkania. Na Wasze zgłoszenia czekamy do soboty 15 maja, do godz. 17.00.

 

Wykłady odbywać się będą na platformie Microsoft Teams – aby zarejestrować się na wybrany wykład bardzo prosimy o wiadomość na adres promocja@zamek.malbork.pl. W temacie e-maila prosimy koniecznie o podanie hasła NOC MÓZEÓW oraz imienia i nazwiska prelegenta. W odpowiedzi otrzymają Państwo link, który umożliwi dołączenie do spotkania. Na Wasze zgłoszenia czekamy do soboty 15 maja, do godz. 17.00.

 

 

NOC MUZEUM ONLINE W MZM:

 

19.00 - dr hab. Janusz Trupinda „Kapitularz-metamorfozy, czyli historia Muzeum Zamkowego w Malborku w pigułce”

19.00 - Justyna Lijka Muzeum "od kuchni". Jak to się robi – o przygotowaniach wystawy na 2022 rok

19.00 - Joanna Czarnowska „Badanie strat. Przedwojenny gabinet numizmatyczny”

20.00 - Daniel Gosk „Historia przedwojennej kolekcji militariów na zamku w Malborku, w kontekście aktualnych badań nad inwentarzem militariów Blella”

20.00 - Bartłomiej Butryn „Co trzymamy w ukryciu?”

21.00 - Artur Dobry „Plany Malborka z czasów wojen szwedzkich”

21.00 - Aleksandra Krupa „Techniki graficzne na przykładzie ekslibrisów, w kontekście zbliżającego się Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Malborku”

21.00 - Bogusz Wasik „Zamek w Sztumie w świetle najnowszych badań archeologicznych”

22.00 - Monika Czapska „Co można wycisnąć z kamienia? O projekcie badawczym poświęconym rzeźbom stylu pięknego w Prusach”

22.00 - Justyna Liguz, Aleksander Masłowski „Setna rocznica Plebiscytu 1920 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.