Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPrzyroda Polski PółnocnejPlebiscytForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Wyjątkowa wystawa - Akt założenia Związku Pruskiego

 W 1440 roku szlachta i mieszczanie miast pruskich powołali do życia organizację skieorwaną przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. 14 marca 1440 w Kwidzynie powstał dokument założycielski tej konfederacji, zwanej Związkiem Pruskim, który opieczętowało 53 przedstawicieli rycerstwa i 19 miast.


21 czerwca 2014 r. w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie zostanie zorganizowana jednodniowa wystawa, na której będzie można zobaczyć oryginalny dokment, który przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu i nie jest eksponowany, dlatego jego wizyta w Kwidzynie jest wydarzeniem unikatowym. Sprowadzenie, nawet na jeden dzień, tak cennego eksponatu wymagało wielu wysiłków i przezwyciężenia szeregu technicznych i prawnych problemów.

Dokument napisany został w języku niemieckim, na pergaminie, atramentem żelazowo-galusowym w kolorze brązowym. Ciekawa jest datacja, znajdująca się na końcu dokumentu. Nie jest to datacja używana współcześnie, nie ma tam daty 14 marca, jest to poniedziałek po niedzieli judica, zaś niedziela judica jest jedną z niedziel wielkopostnych i stąd wiadomo, kiedy ten dokument powstał.
Na dokumencie z 1440 roku przywieszone zostały na paseczkach pergaminowych pieczęcie, które wówczas były głównym środkiem uwierzytelniania dokumentów. Na pieczęciach znajdowały się herby rodowe, rycerskie albo herby miast.  Pieczęcie są koloru zielonego, co również nie było przypadkowe.

Wystawa będzie bardzo krótka, eksponat wystawiony będzie tylko jednego dnia 21 czerwca 2014 r. w godz. 10.30-16.00 w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie. WSTĘP WOLNY.

Tego samego dnia o godz. 10.00 na antenie TVP Gdańsk zostanie wyemitowany program na temat Związku Pruskiego i samego aktu założycielskiego.

Serdecznie zapraszamy

 

źródło artykułu: kwidzyn.pl 

Galeria wydarzenia:

 

 wszystkie zdjęcia autorstwa: J.Cygański

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.