Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Aleje Powiśla

AKTUALNOŚCI:

OPIS:

Wystawa "Aleje Powiśla" została przygotowana przez Muzeum w Kwidzynie (oddz. Muzeum Zamkowego w Malborku) aby zaprezentować wielowątkowy temat przydrożnych drzew.

Historia, kultura i przyroda zgromadzone pod kora wiekowych drzew znika w związku z nadmiernym rozwijem transportu i gospodarki. Czy przyszłe pokolenia będą oglądać krajobraz podobny do dzisiejszego?

Ekspozycja jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące roli, funkcji i wartości drzew w krajobrazie XXI wieku. 

Wystawa powstała przy okazji konferencji "Aleje Powiśla", która odbyła się we wrześniu 2013 roku w Muzeum w Kwidzynie.

 

 Wędrówka wystawy:

Wystawa odwiedziła:

3.09.-4.10. 2017 Wystawa gościła w Gminie Pszczółki

1.06-1.09.2017 - wystawa gości w Siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

22-30.06.2016 - wystawa gości w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłoradzu

9-22.06.2016 - wystawa gości w Gimnazjum nr 3 w Malborku

11.02- 30.03.2016 - wystawa gości w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu 

4-11.02.2016 - wystawa gości w Gimnazjum w Subkowych

19.01.2016 - wystawa gości w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks.Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie 

8.12.2015 - wystawa uczestnicy w konferencji "Drzewa otwartych krajobrazów w procesach inwestycyjnych"

23.09.2015 - ekspozycja wystawy w ramach festiwalu "Sztuka w Obejściu" organizowanym przez Stow. "Ręką-Działo"

28.05 - 16.06.2015 - wystawa gości w Centrum Kultury Chrześcijańskiej "Alyem".

28.04 - 4.05.2015 - wystawa gościła w Gminnym Ośrodku Kultury w Morzeszczynie -  Relacja WWW

31.03 - 16.04.2015 - wystawa dostępna w Gminnym Ośrodku Kulktury w Starym Targu 

13-31.03.2015 -  wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich

11.03.2015 - wystawa uczestniczy w Konferencji "Aleje - wczoraj,dziś, jutro"

29.01-16.02.2015 -  wystawa  w Gminnym Ośrodku Kultury w Gardei.  

15.05-15.08.2014 - wystawa w Muzeum Zamkowym w Malborku

15.09.2013 - Premiera wystawy w trakcie Konferencji "Aleje Powiśla" w Muzeum w Kwidzyjnie 

WYSTAWA:

 

 

 

 

ZAPROŚ WYSTAWĘ:

Ekspozycja "Aleje Powiśla" może być eksponowana jako wystawa planszowa. Jeśli chciałbyś zaprosić "Aleje Powiśla" do swojej instytucji skontaktuj się z kuratorem wystawy.   

Kurator  wystawy: Adam Juźwiak, Dział Przyrody MK

PODZIĘKOWANIA:

Wystawa powstała dzięki wsparciu osób i instytucji, które użyczyły zdjęcia i grafikł: dr Justyna Liguz, Łukasz Rzepczyński, Ewa Romanow-Pękal, Adam Juźwiak, Fundacja EkoRozwoju (Wrocław), 

 Opracowanie merytoryczne i graficzne: Adam Juźwiak

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.