Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejCiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Magia Przyrody

 Muzeum w Kwidzynie zaprasza serdecznie na wystawę fotograficzną z ramach „Galerii pod Mewami” pt.:

 
Magia Przyrody
 
Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu  1 marca (czwartek) 2018 r. o godz. 17:30 w salach wystaw przyrodniczych. 
 
W trakcie wernisażu Adam Juźwiak (Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie) opowie o relacjach  natury, sztuki i nauki oraz co wspólnego mają morskie promienice ze sztuką początków XX wieku.  
 

Zaloty - Rodziewicz M. (2016)
 
Wystawa jest owocem setek godzin podpatrywania natury  przez pasjonatów zrzeszonych  w Związku Polskich Fotografików Przyrody Okręg Warmińsko-Mazurski. Na ekspozycję składają się prace nagrodzone w konkursie „Fotograf Roku” w latach 2014-2017 organizowanym przez ZPFP. 
 
Autorami zdjęć są: Tomasz Bałdyga, Rafał Chmielewski, Krzysztof Dobek, Henryk Hegier, Maciej Kędzia, Marek Klewiado, Jerzy Łaźniewski, Jan Olchówka, Edyta Portjanko, Maciej Rodziewicz, Zbigniew Salwin, Grzegorz Wajzer.
 
„…Chciałoby się je zatrzymać, utrwalić choćby szczegóły. Motyla pochwycić w locie, kiedy kołysze się w powietrzy lub staje nad kwiatem, błyszcząc skrzydełkami. Ptaka zakląć w bezruchu, gdy walczy z wichrami. Tyle pięknych istot, tyle roślin i tyle słonecznego światła przekształcić we wspomnienia, których czas nie zatrze.”
 
 Włodzimierz Puchalski (Bezkrwawe łowy) 

 
 Las – Bałdyga T. (2016) ©
 
 
 Jesień 1 - Rodziewicz M. (2016)  ©
 

 

 Jesienny poranek  - Klewiado M. (2015) ©

 

 Strojniś -  Klewiado M. (2017) ©

 Sasanka-Kurpianka – Łaźniewski J. (2015) © 

FOTORELACJA Z WYDARZENIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.