Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera Przyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Wydarzenia / Wystawa czasowa : Malarstwo i witraże Władysława i Wojciecha Koziołów


Muzeum Zamkowe w Kwidzynie zaprasza serdecznie na  nową wystawę czasową: 

"Malarstwo i witraże

Władysława i Wojciecha Koziołów"

Wernisaż : godz 17:30, 23 maja 2014 roku, Dormitorium - Muzeum Zamkowe w Kwidzynie 

O wystawie: 

Celem wystawy jest zaprezentowanie twórczości tandemu artystycznego: ojca – Władysława Kozioła (rocznik 1929) i syna – Wojciecha Kozioła (rocznik 1958). Obaj są witrażystami, konserwatorami witraży i malarzami. Od ćwierćwiecza pracują wspólnie, ale pozostają wierni swoim odrębnym upodobaniom. Obaj mają wyraziste profile artystyczne, wiele ich łączy, ale także różni. Zaprezentowanie prac obu artystów w przestrzeni kwidzyńskiego zamku będzie niewątpliwie okazją do porównania osiągnięć dwu pokoleń Koziołów.  

Kurator wystawy: Ewa Witkowicz-Pałka

 23 maja  - 31 stycznia 2015

Dormitorium - Muzeum Zamkowe w Kwidzynie

 

 

 

Dołącz do wydarzenia na

  

 

  O artystach:

Fan Page artystów: /ArtystycznaGaleriaAutorska

 

Władysław Kozioł – wybitny toruński witrażysta i malarz, ur. 11 kwietnia 1929 r. w Szczucinie pod Tarnowem. Po studiach na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (1956 r.) podjął pracę konserwatora w toruńskiej pracowni witrażownictwa kierowanej przez Edwarda Kwiatkowskiego. Od późnych lat 60. ubiegłego wieku eksperymentował ze szkłem. Efektem było opracowanie technologii uzyskiwania fakturowego szkła, zwanego później „malborskim”, o rozbudowanej strukturze wewnętrznej w postaci okazałych, nieregularnych pęcherzy załamujących i filtrujących światło. Wynalazek uzyskał świadectwo patentowe (1983 r.) a szkła „z pęcherzami” znalazły szerokie zastosowanie w oknach licznych obiektów zabytkowych (m.in. Zamek w Malborku, Kościół św. Brygidy w Gdańsku, Muzeum Architektury we Wrocławiu). W okresie ponad pięćdziesięcioletniej działalności twórczej Władysław Kozioł zrealizował oszklenia dla z górą stu obiektów sakralnych i świeckich w Polsce (Wrocław, Warszawa, Łódź, Toruń, Ciechocinek, Inowrocław, Gdańsk, Elbląg, Malbork) a także poza jej granicami (Moskwa, Berlin, Ryga, Koszyce, Tallin).

Arkana sztuki malarskiej zgłębiał pod okiem wybitnych toruńskich artystów Tymona Niesiołowskiego i Stanisława Borysowskiego. Jego bogate tematycznie malarstwo (portrety, akty, sceny rodzajowe, pejzaże) oscyluje pomiędzy figuracją o znamionach ekspresjonizmu a abstrakcją organiczną.

Charakterystyczną cechą twórczości Kozioła jest ścisła symbioza i wzajemne przenikanie się obu uprawianych dziedzin. Jego witraże – intensywnie, fakturowo, malarsko opracowane – zdradzają niepospolity temperament malarza; obrazy zaś, poprzez zastosowanie mocnego konturu, przywołują zjawisko witrażu. Ostatnio artysta szczególnie chętnie sięga po gwasz i temperę oraz specjalnie preparowany, gnieciony papier a efektem są abstrakcyjne kompozycje przypominające technikę batiku.

W 2009 r. toruński artysta został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

 

Wojciech Kozioł – artysta malarz i witrażysta, konserwator dzieł sztuki, ur. 2 lutego 1958 r. w Toruniu. Studiował Konserwację Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (dyplom 1986 r.). Wraz z ojcem Władysławem od 1992 r. prowadzi Artystyczną Pracownię Autorską zajmującą się produkcją i konserwacją witraży.

Jest twórcą szeregu realizacji witrażowych w obiektach sakralnych i świeckich – zarówno użyteczności publicznej (Pałac Ślubów w Gorzowie Wlkp., siedziba Centrum Astronomicznego PAN w Toruniu, dormitoria konwentu na Zamku Wysokim w Malborku), jak i prywatnych rezydencji (wille w Konstancinie i Lublinie). Spośród jego licznych prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych należy wymienić: konserwację heraldycznych kwater z Dworu Artusa w Toruniu, witraży z dwóch okien katedry we Fromborku, pozostałości XIX-wiecznych oszkleń witrażowych Wielkiego Refektarza w Malborku, pięciu witrażowych okien kościoła św. Bartłomieja w Miłomłynie oraz rekonstrukcję witraży z Kalwarii w Wielu.

Od lat z powodzeniem eksperymentuje z fusingiem, łącząc go z elementami tradycyjnego witrażu.

Drugą pasją Wojciecha Kozioła jest malarstwo. Zdecydowanie preferuje abstrakcję, definiując proces twórczy jako przechodzenie przez etapy: absorpcji – kreacji – projekcji – ekspresji. Jego abstrakcyjne pejzaże, budowane w oparciu o harmonię barw, bliskie są estetyce malarstwa materii lat 50. ubiegłego wieku. Prace swe prezentuje na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza jego granicami.

Od 1987 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego.

 

 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.