Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopalenie

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Migranci. Ptak też człowiek!

Muzeum w Kwidzynie oraz Stowarzyszenie Ptaki Polskie zapraszają do odwiedzenia wystawy z cyklu "Ptak też człowiek" pod tytułem: 

"MIGRANCI"

Pomysłodawcą i autorem wystawy jest organizacja pożytku publicznego Ptaki Polskie. Wystawa jest częścią kampanii Bądź na pTAK!, realizowanej dzięki dofinasowaniu pochodzącemu z Funduszy Norweskich - Program Operacyjny pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Sponsorem Kampanii jest firma AMS, a Partnerem Medialnym Gazeta Wyborcza.

 

Dlaczego Migranci?

Skalę ptasich migracji po raz pierwszy zobaczono na amerykańskich radarach wojskowych w latach 60. ubiegłego wieku. Był to czasy zimnej wojny i zaskoczeni wojskowi początkowo myśleli, że mają do czynienia z atakiem wrogiego obozu. Potem zaczęli przygotowywać się do odparcia ataku kosmitów! Ostatecznie rzeczywistość okazała się śmielsza od fikcji! Do dziś obraz ptaków na radarach wojskowi nazywają Aniołami (Angels).  

Ludzie długo odrzucali myśl, jakoby ptaki były w stanie o własnych siłach, bez mapy i kompasu, odbywać dalekie, międzykontynentalne wędrówki. Tymczasem niektóre z tych co lecą bez przerwy tysiące kilometrów przemierzając oceany i pustynie, zmieściłyby się w Twojej dłoni. Inne nawet w krawieckim naparstku.

Wielu migrantów poszukuje korytarzy powietrznych, gdzie silne wiatry ułatwią im szybkie dotarcie do celu. Często znajdują je dopiero gdzieś pomiędzy 5 i 9 kilometrem. Tam wielkie i ciężkie Łabędzie Krzykliwe widziano pędzące z prędkością 140km/h, a gęsi 185km/h! Biegusy Rdzawe, wspomagane energią stada i silnym wiatrem, przeleciały kiedyś odległość 5000 km z północnej Kanady na Wyspy Brytyjskie w czasie poniżej 24 godzin, w tempie blisko 250 km/h!

Niedawno pewna samiczka Szlamnika, której założono nadajnik satelitarny, pokonała nieprzerwanym lotem 11680 km w ciągu 8 dni i 2 godzin. Gdy dotarła na miejsce ważyła połowę tego, co w chwili startu. Szlamnikom oraz innym długodystansowcom na czas przelotu obkurczają się niemal wszystkie narządy wewnętrzne. Wszystkie, z wyjątkiem płuc, serca i mózgu.

Rokitniczka zanim ruszy w drogę, w ciągu 2-3 tygodni podwaja swoją wagę. Te ekstra gramy, to tłuszcz, który zapewni jej kalorie niezbędne do gigantycznej pracy, którą za chwilę ma wykonać: samodzielnego przelotu z Polski do tropikalnej Afryki. Jak poradzi sobie z tym zadaniem ptak wielkości Wróbla? Poleci bez przerwy!

Jak młoda Dymówka, która dwa miesiące temu przyszła na świat pod Grajewem może polecieć 12 000 km do Afryki, udając się w podróż która jest jak mission impossible?! Nic dziwnego, że statystycznie zaledwie połowa z nich powróci do Gołdapi, Głogowa, Kołczyna czy Buszkowych. Wiele z tych które zginą, zginie z rąk ludzi. Ale po pierwszej wielkiej wędrówce ich szanse na powrót zaczynają rosnąć. Na 5 Jaskółek zginie tylko jedna. Doświadczenie oznacza przeżycie! Niektóre polecą tam i z powrotem kilkanaście razy!
 

Ptaki nie są jedynymi migrantami. Wędrują ssaki, ryby, owady. My też! Ale jak napisał kiedyś Orwell „niektóre zwierzęta są równiejsze”. Kto nie wierzy, niech spojrzy w niebo i posłucha głosów ciągnących tam kluczy dzikich gęsi.

 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.