Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Wystawa czasowa: "Puszczańskie rarytasy"

Wystawa czasowa: "Puszczańskie rarytasy"

 Muzeum w Kwidzynie zaprasza serdecznie na wystawę fotograficzną w ramach „Galerii pod Mewami” pt.:

 
Puszczańskie rarytasy
 
Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu  8 maja (wtorek) 2018 r. o godz. 17:30 w salach wystaw przyrodniczych. 
 
Autorem wystawy jest dr Dariusz Karasiński, pracownik naukowy Zakłady Mykologii Instytutu Botaniki im. Wł. Szafera Polskiej Akademii Nauk .
Wystawa jest własnością  Białowieskiego Parku Narodowego a powstała przy  wsprciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
 
Autor w wystawie:
"Wszystkie prezentowane na zdjęciach [...] grzyby to gatunki związane z martwym drewnem, będące reliktami starego, pierwotnego lasu. W Polsce, poza Białowieskim Parkiem Narodowym, nie można ich spotkać już nigdzie indziej, a niektóre z nich także tutaj należą dobardzo rzadkich. W Europie (o ile występują poza Puszczą Białowieską) znane są współcześnie z rozproszonych,pojedynczych stanowisk. Warto poznać i zapamiętać te grzyby, gdyż są to bezcenne skarby naszej przyrody. Niektóre z nich, przy odrobinie szczęścia, mogą Państwo wypatrzyć ze ścieżek przyrodniczych prowadzących przez obszar BPN. Wiedza o nich pozwoli w pełni świadomie delektować się spotkaniem z tymi prawdziwymi puszczańskimi rarytasami." [Karasiński D. 2014]
 
 Katalog wystawy został opublikowny  w serwisie www.researchgate.net, dostęny pod LINKIEM 
 
W trakcie wernisażu Adam Juźwiak (Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie) wygłosi referat pt.: "Drugie życie drzewa".
 
 
 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.