Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Wystawa: Dzika Polska. Przyrodnicze skarby naszego kraju zatrzymane w oku obiektywu.

Fotograficzna kolekcja pereł polskiej przyrody powstała w ramach projektu Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot  o nazwie „Dzika Polska”, którego celem było zbieranie informacji na temat cennych przyrodniczo terenów i informacji o ich zagrożeniach.

 fot. Jacek Więckowski

Wystawa jest zbiorem 35 plansz, zawierających około 50 zdjęć, wykonanych podczas terenowych rekonesansów w najcenniejszych naturalnych obszarach Polski.

Wystawa od kilku lat krąży po Polsce i Europie zachęcając zwiedzających do zwrócenia uwagi na ginący obok nas świat przyrody i podjęcia działań na rzecz ochrony lokalnych wartości przyrodniczych.

Wystawa „Dzika Polska” gościła już w : Warszawie (w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie dwukrotnie i w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej), Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, Krakowie, Łodzi (dwukrotnie), Białymstoku, Bielsku-Białej, Suwałkach, Kielcach, Inowrocławiu, Cieszynie (dwukrotnie), Wałbrzychu, Poznaniu, Wrocławiu (dwukrotnie), Rzeszowie, Lublinie, Myślenicach, Dublinie (Irlandia), Krośnie, Kazimierzu Dolnym, Zawierciu, Gdańsku, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Legnicy, Słupsku, Mielcu, Tucholi, Biłgoraju, Mikołowie, Tczewie, Skarżysku-Kamiennej, Sławie, Kostrzyniu nad Odrą, Tarnowskich Górach, Zamościu, Lesznie, Tomaszowie Mazowieckim, Lublińcu, Katowicach, Chełmie, Toruniu, Bałtowie, Rybniku, Zamościu.

Autorami zdjęć są: Wiktor Wołkow, Jan Walencik, Artur Tabor, Saturnina i Artur Homan, Antoni Kasprzak, Tomasz Ogrodowczyk, Jacek Więckowski, Piotr Fiedorowicz, Piotr Morawski, Jacek Szarek, Przemysław Kunysz, Marta Lelek, Janusz Korbel, Jacek Zachara i Ryszard Kulik.

Komisarz kwidzyńskiej edycji wystawy: mgr inż. Adam Juźwiak

Serdecznie zapraszamy!

Pobierz folder wystawy
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.