Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPrzyroda Polski PółnocnejPlebiscyt

Wydarzenia / Wystawa: Infantki - Infamki. Projekty, lalki, kostiumy i obrazy autorstwa Joanny Braun

Joanna Braun, absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych studiowała malarstwo u prof. Adama Marczyńskiego i scenografię u prof. Andrzeja Stopki. Po uzyskaniu dyplomu w 1967 roku na wiele lat związała się z Teatrem Lalki i Maski „Groteska”. Współpracuje z różnymi teatrami, również dramatycznymi i muzycznymi. Ma w swoim dorobku ponad 150 realizacji w kraju i za granicą. Jest dziś najwybitniejszą artystką polskich teatrów lalek, czemu wyraz dają prestiżowe nagrody z ostatnich lat za jej inscenizacje plastyczne, m.in. na festiwalach w Opolu i Toruniu: za Królową Śniegu (2001), Kopciuszka (2004), I odsłoniłam noc (2005). W 2006 roku ASSITEJ przyznał Joannie Braun Nagrodę im. Jana Dormana „za twórczość teatralną wyróżniającą się tajemniczym, osobliwym pięknem i doskonałością stylu w licznych i niezapomnianych scenografiach dla dzieci i młodzieży”. Do tych niezwykłych pod względem urody plastycznej przedstawień zalicza się również sceniczna adaptacja baśni Oscara Wilde’a w reżyserii Marcina Jarnuszkiewicza - Urodziny Infantki w warszawskim Teatrze Lalka (prem. 4 XII 2005), przedstawienie nagrodzone w I Ogólnopolskim Konkursie na Teatralną Klasykę.


Na wystawie prezentujemy projekty postaci, lalki i kostiumy z tego pięknego przedstawienia (w tle muzyka Jacka Urbaniaka) oraz Infamki - cykl obrazów, a właściwie kolorowanych rysunków na specjalnie preparowanym papierze, wedle własnej tajemnej receptury Artystki. Ten cykl rysunków powstał podczas pracy nad spektaklem i jest osobistym komentarzem związanym ściśle z tematem i formą, konwencją plastyczną Urodzin Infantki. Praca nad utworem Wilde’a dla którego niewątpliwą inspiracją były portrety infantek pędzla Diego Velázqueza, nadwornego malarza Filipa IV, pobudziła emocje i refleksje również Joanny Braun – refleksję wieloplanową. Z jednej strony – nad losem królewskich dzieci, dostojnych, wystrojonych z iście hiszpańskim przepychem, choć dwór chylił się ku upadkowi, pięknych i nieszczęśliwych dziewczynek o smutnych oczach, w bogatych sukniach kapiących złotem i perłami, z włosami pięknie ufryzowanymi, blado różowym ciałem...

Wizerunki infantek przekazywano oficjalnie na inne monarsze dwory w przewidywaniu przyszłego intratnego politycznie związku, a one same były pionkami na dynastycznej szachownicy. Portret Infantki Małgorzaty w błękitnej sukni - najbardziej uroczysty - powstał, gdy miała zaledwie osiem lat, ale już planowano jej małżeństwo. W królewskich zaręczynach nie brano pod uwagę uczuć: miłości, pragnień, psychicznych potrzeb. Od dzieciństwa córki przygotowywano do społecznej, monarszej roli, którą wyrażał też strój. Dziewczynka przybiera pozę udzielającej audiencji cesarzowej. Przyszła cesarzowa Austrii miała wprawdzie umrzeć w dwudziestym roku życia, lecz dzięki Velázquezowi stała się nieśmiertelna i do dziś inspiruje artystów.

W odczuciu Joanny Braun Infantka z utworu Wilde’a doświadczyła infamii.
„To mnie zainteresowało – wyznaje Artystka – jej wstyd, poniżenie, obnażenie, niezręczność i niewygoda w ciele i stroju. Także kostium jako druga skóra i napięcie między nią a tą pierwszą – zniesławioną.
Moje rysunki to także rozważania nad istotą aktorstwa i kondycją aktorów. Czym dla aktora jest kostium i postać sceniczna, a czym własna osobowość”.
Infamki Joanny Braun w swojej ekspresji są przeciwieństwem przypominających porcelanowe lalki, spokojnych i dostojnych dzieci-kobiet portretowanych przez Velázqueza. Ich ciała wyrywają się z sukien-więzień.

Agnieszka Koecher-Hensel

Organizatorzy: Unia Teatr Niemożliwy przy współpracy Teatru Lalka w Warszawie
Scenariusz: Agnieszka Koecher-Hensel
Projekt aranżacji: Joanna Braun
Współpraca przy realizacji: Zofia Smoleń i Zbigniew Kornatowski

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.