Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPlebiscytCiałopalenie

Wydarzenia / Wystawa: Świąteczna opowieść. Boże Narodzenie na Pomorzu

 

 

Świąteczna opowieść.
Boże Narodzenie na Pomorzu.

Wystawa o wigilijnym stole, kolędnikach, szopce i magicznym czasie pełnym wróżb.

Jakie potrawy pojawiały się na świątecznym stole na Pomorzu?
Jakie postacie występowały w grupie kolędniczej?
Co symbolizował podskakujący koń, a co oznaczały futro i słoma?
Czemu nie wolno było podsłuchiwać zwierząt?
Dlaczego w oborze stawiano dodatkowy stołek?
Czemu straszono drzewa siekierą?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na wystawie!


Wystawa została przygotowana z myślą o dzieciach i młodzieży.
 
Istnieje możliwość zamówienia warsztatu (w cenie biletu), w czasie którego dzieci pod kierunkiem pracownika muzeum zapoznają się z obrzędowością bożonarodzeniową. Specjalnie dla dzieci wydaliśmy zeszyt ćwiczeń, który zawiera pytania i zadania do wykonania na wystawie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.

W przypadku lekcji i warsztatów prosimy o wcześniejszy kontakt z Muzeum w celu rezerwacji dogodnego terminu tel. (055) 646-37-96

Muzeum w Kwidzynie
11 grudnia 2009 do 20 stycznia 2010 roku.

wtorek - niedziela w godz. 9 -16


Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Etnografii we współpracy z Muzeum w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.

Scenariusz wystawy i opracowanie materiałów edukacyjnych: Katarzyna Kulikowska
Projekt aranżacji: Jacek Przyjemski
Kurator wystawy w Muzeum w Kwidzynie: Sylwia Tatara

Patronat medialny nad wystawą:
Dziennik Bałtycki
www.naszemiasto.pl
 
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.