Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera

Wydarzenia / XII Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich oraz Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, zapraszają na XII Powiślański  Przegląd Muzyki i Kultury Łowieckiej im. Tomasza Bielawskiego.

Program (Dziedziniec zamku w Kwidzynie)

Sobota, 1 września:

godzina 12:00 - Przesłuchania solistów
godzina 15:00 - Uroczyste otwarcie XII Powiślańskiego Przeglądu Muzyki i Kultury Myśliwskiej
godzina 18:00 - Koncert orkiestry "Szalamaja" ze Zbąszynka

Równolegle, od godziny 12:00 odbywać się będą:

- pokazy sokolnicze
- musztra paradna Żółtego Regimnetu Piechoty - Zamek w Gniewie
- szlachetna sztuka wabienia jeleni
- kiermasz artykułów łowieckich
- elektroniczna strzelnica myśliwska

Niedziela 2 września:

godzina 10:00 - Prezentacja psów
godzina 12:30 - Msza hubertowska w kościele p.w. Świętej Trójcy
godzina 15:00 - Tajemnice języka łowieckiego
godzina 15:15 - Koncert laureatów, wręczenie nagród i uroczyste zakończenie

Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.