Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPlebiscytDARMOWY LISTOPAD 2022

Wydarzenia / Zamkowy koniec lata na Zamku w Kwidzynie

Zamkowy koniec lata na Zamku w Kwidzynie

Czujecie już jesień w powietrzu? Zapraszamy na Zamkowy koniec lata 2022 w Muzeum Zamkowym w Malborku, oddział Zamek Kwidzyn. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „ Znaki, herby, symbole".

24.08.2022 - Dzień pierwszy zostanie poświęcony heraldyce. Uczestnicy zapoznają się z bogactwem wzorów i znaczeniem ukrytym pod herbami naszego regionu. W części warsztatowej tworzenie własnego herbu.

25. 08.2022 - Dzień drugi zostanie utrzymany w tematyce rzemiosł cechowych obecnych w Kwidzynie. W części warsztatowej planujemy m.in. warsztaty garncarskie.

26.08.2022 - Dzień trzeci to symbole władzy w Kwidzynie i możliwe ścieżki kariery. Wśród atrakcji m.in. elementy treningu rycerskiego.

 

Zajęcia będą odbywać się od 10.00-14.00

Koszt jednego dnia to 10 zł.

Zapisy pod numerem 727 522 159

Prowadzący: Wioleta Rudzka, Joanna Jezierska

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.